معماری

دیاگرام های بیمارستان

دیاگرام ارتباطی زایشگاه

 


دیاگرام ارتباطی بستری داخلی و جراحی 

دیاگرام ارتباطی بستری زنان و زایماندیاگرام ارتباطی بخش CCUدیاگرام ارتباطی بخش کودکان 

دیاگرام ارتباطی بخش جراحیدیاگرام ارتباطی بخش اورژانسدیاگرام ارتباطی درمانگاهدیاگرام ارتباطی سالن غذاخوریدیاگرام ارتباطیدیاگرام ارتباطیدیاگرام ارتباطیدیاگرام ارتباطی مرکز استریلدیاگرام ارتباطی آشپزخانهدیاگرام ارتباطی رختشورخانه
دیاگرام های ارتباطی ارائه شده توسط آقای حسینی دراختیار گروه قرار گرفته است
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۰ اسفند۱۳۸۹ساعت 18:48  توسط مرتضی امیرجان  |