معماری

طراحي دکوراسيون بيمارستان

طراحي دکوراسيون اتاق انتظار بيمارستان

معمولا با مطرح شدن موضوع دكوراسيون، همه اذهان بهسمت و سوي شرايط محيطي يك خانه سوق داده مي شود در حالي كه دكوراسيون موضوعي گستردهاست كه مي تواند تك تك فضاهايي را كه ما در طول زندگي مان با آنها سروكار داريمپوشش دهد. يكي از همين مكان ها را كه به آن خواهيم پرداخت، اتاق انتظار مطب پزشكانو يا مراكز درماني استدر دكوراسيون محيط هاي درماني، موارد گوناگوني همچونپوشش هاي فضاها، لوازم گرمايشي و سرمايشي، لوازم دكوراسيوني، نورپردازها و غيرههمگي مي بايست تا حد امكان با نيازهاي بيماران مراجعه كننده مطابقت داشته باشد

پوشش هاي فضا: به طور كلي براي پوشش سطح ديوارها و كف يك محيطدرماني كه انواع و اقسام آلودگي ها و ميكروب ها در آن وجود دارند، قابل شست وشوبودن، از جمله مهم ترين و ضروري ترين خصوصيت موردنياز محسوب مي شود. بنابراين طبيعياست كه كاربرد رنگ هاي پلاستيكي و همچنين كاغذهاي ديواري براي اغلب مكان ها ردخواهد شد مگر آنكه كاغذ ديواري تا حدودي قابل شست وشو بوده و در سطح بالاي ديوار ودور از دسترس همگان به كار برده شده باشد و فضاي زيرين آن را پوشش هاي قابل شستوشويي مانند رنگ هاي روغني و يا ديوارپوش هاي پلاستيكي و يا سنگ و سراميك دربرگرفته باشندالبته رعايت اين موضوع در مورد مطب هاي پزشكان به اهميت اتاق انتظار در مراكز درماني بزرگ مانند بيمارستان ها و درمانگاه ها نيست. در ميان رنگها نيز رنگ روغني آن هم از نوع براق تر مناسب ترين انتخاب رنگي جهت پوشش ديوارهاياين قبيل مكان ها است. زيرا هر چه ميزان رنگ روغني براق نسبت به مات بيشتر باشد،سطح صيقلي تر بوده و در نتيجه شست وشوي آن راحت تر امكان پذير خواهدبود

توصيه: با نصب زه هاي چوبي و يا پلاستيكي بر روي ديوارهايي كه پوششرنگي براي آنها انتخاب شده است، آن هم در ارتفاع متناسب با ارتفاع پشتي صندلي و محلبرخورد احتمالي با ديوار، از آسيب ديدگي هاي حاصل از اين گونه برخوردها مي توانجلوگيري كرداز ديوارها كه بگذريم كف ها نيز از جمله مهم ترين سطوحي هستندكه به راحتي در معرض آلودگي قرار مي گيرند لذا مي بايست به پوشش قابل شست وشوي آنهانيز توجه كرد. در همين راستا سنگ و سراميك بهترين انتخاب به حساب ميآيندالبته در مورد مطب هاي خصوصي، پوشش كف با كفپوش هايلمينيت شدهنيز بلامانع است زيرا امكان استفاده از مواد شوينده و ضدعفوني كننده به وسيله انواعو اقسام تي ها براي تميز كردن آنها وجود دارد به شرط آنكه آب به طور مستقيم استفادهنشده و نسبت به خشك كردن سطح آن نيز به سرعت اقدام شود

لوازمدكوراسيوني و كاربردي: در اتاق انتظار يك مطب و يا مركز درماني به طور قطعتعدادي صندلي و چند ميز براي همراهان و خود بيماران لازم است كه راحت تر بودن اينصندلي ها براي نشستن حتي طولاني مدت، به صبوري در انتظار كمك مي كند. بنابراين برايچنين محيط هايي صندلي ها و يا مبلمان هايي مناسب هستند كه ارتفاع سطح نشيمنگاه تازمين زياد نباشد. هر چه اين ميزان در محدوده استاندارد خود كمتر باشد، فرد به هنگامنشستن احساس راحتي بيشتري مي كند

نكته ۱: با توجه به نوع بيماري و وضعيتجسمي اغلب بيماران مراجعه كننده و تخصص پزشك، در صورت نياز مي بايست تختي نيز برايبيماران بدحال در گوشه اي از سالن و يا در اتاق ديگري در نظر گرفته شود

نكته ۲: به جاي پارچه براي روكش صندلي ها و يا مبلمان، چرم هاي مصنوعيرا براي اين منظور انتخاب كنيد تا شست وشو و ضدعفوني آن امكان پذير بوده و آلودگيها به راحتي تميز شوندرنگ پوشش ها:هنگامي كه در مورد رنگ يك فضابحث مي كنيم، تنها به رنگ سطوح ثابت آن مكان يعني ديوارها، درها و كف محدود نمي شودبلكه پالت رنگي يك محيط تمام رنگ هاي به كار رفته در لوازم و سطوح را در بر مي گيردلذا براي انتخاب لوازم دكوراسيوني و كاربردي، علاوه بر موارد لازم جهت در نظر گرفتننوع كاربرد آنها، به زيبايي ظاهري و رنگ شان نيز توجه كنيد زيرا همان طور كه ميدانيد رنگ تاثير مستقيمي بر روي روحيه افراد مي گذارد. بنابراين در چنين مكان هايياز رنگ هاي شاد، ملايم و آرام بخش استفاده كرده و از به كار بردن رنگ هاي افسردهكننده و حتي تند صرف نظر كنيد به عنوان مثال بهترين انتخاب براي پالت رنگي محيط هايدرماني رنگ هاي سبز، سبزآبي، آبي كمرنگ، آبي سبز، صورتي كمرنگ، گلبهي، كرم، ليموييو يا تلفيقي از آنها با هم است ولي برعكس كاربرد رنگ هاي بنفش، خاكستري، قهوه اي،مشكي و مانند اينها هرگز توصيه نمي شود

عناصر تزئيني: با كاربردعناصر صرفا تزئيني و دكوراسيوني مانند تابلوها، گل و گياه طبيعي و يا حتي مصنوعي وشمعدان فضايي ايجاد شده و به همين طريق كمي از اضطراب و ناراحتي بيمار مي توانكاسته و آرامشي هر چند موقتي را در او پديد آوردلوازم سرگرم كننده: مراجعين يك مطب پزشك و يا يك مركز درماني مي بايست مدت زماني كه معمولا چندان همكوتاه نيست را براي مراجعه به انتظار سپري كنند. گذشت اين مدت زمان هنگامي قابلتحمل تر مي شود كه افراد به كاري سرگرم باشند. به عنوان مثال تماشاي برنامه هايتلويزيوني كه بر روي ديوار نصب شده و يا در گوشه اي قرار گرفته يا گوش دادن بهموسيقي متن ملايم و آرامبخش و يا راديو و همچنين حل جدول و مطالعه مجله و ياروزنامه مي تواند از جمله اين سرگرمي ها باشد

نورپردازي: از آنجاكه نور غذاي روح است، در يك محيط درماني كه اغلب بيماران با ناراحتي هاي جسمي ياروحي ناشي از مشكل جسمي شان مراجعه مي كنند، وجود نوري مناسب و كافي ضرورياستتسهيلات گرمايشي و سرمايشي:وجود تسهيلات مناسب فصل براي گرمكردن و يا خنك كردن فضا براي افزايش آستانه تحمل بيماران و همراهان در يك انتظارچندساعته بسيار موثر است

سرويس هاي بهداشتي: در فضاي ساختمان يكمطب وجود يك سرويس بهداشتي ضروري است. در اين سرويس نيز مي بايست تسهيلات لازم درقالب توالت فرنگي و دستگيره هاي مورد نياز براي بيماراني كه دچار معلوليت جسمي بودهو يا به جهت دردهاي مفاصل پا امكان استفاده از توالت هاي معمولي برايشان وجودندارد، در نظر گرفته شود
بستری شدن در بیمارستان باید مثل پرواز با درجه یک باشد! : 857

خانه‌ی طراحی PriestmanGoode ، روی تمام اجزای کابین درجه یک سوییس ایرلاین از گوشی گرفته تا بلندگو کار کرده بود اما انجمن طراحی بریتانیا از آن ها خواست تا روی یک پروژه‌ی کاملا متفاوت کار کنند: اتاقک‌های بیمارستان

طراحان PriestmanGoode به این نتیجه رسیده‌اند که این هم درست مثل کابین‌های درجه یک هواپیماست. آن‌ها می‌گویند: پرستاران هم مثل مهماندارها باید دسترسی راحت و موثری به بیماران داشته باشند. در بیمارستان هم باید از فضای موجود استفاده‌ی بهینه بشود و در عین حال بیماران حریم راحت و خودمانی‌شان را داشته باشند ـ درست مثل کابین‌های درجه یک هواپیما.

در این طراحی، پارتیشن‌ها و تخت‌خواب‌‌های قابل تبدیل به کار رفته‌اند که ارزان‌تر و انعطاف‌پذیرتر از سازه‌های ساختمانی هستند.
طراحی لابی بیمارستان سنت جوزف نیوجرسی 

به عنوان بخشی از طرح توسعه بیمارستان ، لابی جدید اصلی سپتامبر 2010 افتتاح شد. طراحی پیشرفته از لابی نمادی از مراقبت پیشرفته بیمارستان را ارائه می دهد.
Eventscape طراحی ، ساخت و نصب دیوار رسانه ای بزرگ 30 × 30 فوت را برعهده داشته است.
این دیوار متشکل از مجموعه تکه های اکریلیک در اعماق مختلف و با چراغهای داخلی است که با انواع رنگ ها و طرح ها اجرا شده است. گوی نورانی با 20 فوت قطر از 860 مکعب آکریلیکی 6 اینچ مربعی تشکیل شده است...

براي ديدن سايز بزرگ روي عكس كليك كنيد

نام:  sjhs_091210_01-630x472.jpg
نمايش ها: 41
حجم:  74.1 كيلو بايتبراي ديدن سايز بزرگ روي عكس كليك كنيد

نام:  sjhs_091210_02-940x704.jpg
نمايش ها: 40
حجم:  118.9 كيلو بايت

براي ديدن سايز بزرگ روي عكس كليك كنيد

نام:  sjhs_091210_09.jpg
نمايش ها: 17
حجم:  64.2 كيلو بايتبراي ديدن سايز بزرگ روي عكس كليك كنيد

نام:  sjhs_091210_03-940x1253 (Small).jpg
نمايش ها: 14
حجم:  34.0 كيلو بايت
+ نوشته شده در  دوشنبه ۹ اسفند۱۳۸۹ساعت 17:16  توسط مرتضی امیرجان  |